Bất cập trong chính sách bảo lãnh xây dựng ở Việt Nam

.
(Xây dựng) – Bảo lãnh xây dựng vốn đã được hiểu là hoạt động phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng xây dựng. Phát triển hình thức bảo lãnh xây dựng tại Việt Nam về lâu về dài sẽ tạo nên khuôn khổ pháp lý cần thiết, hữu ích nhằm thúc đầy hoat động xây dựng an toàn và lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

-->

(Xây dựng) – Bảo lãnh xây dựng vốn đã được hiểu là hoạt động phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng xây dựng. Phát triển hình thức bảo lãnh xây dựng tại Việt Nam về lâu về dài sẽ tạo nên khuôn khổ pháp lý cần thiết, hữu ích nhằm thúc đầy hoat động xây dựng an toàn và lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ảnh minh họa.

Theo TS.Vũ Đình Ánh - Chuyên gia Bộ Tài chính, về cơ sở pháp lý thì bảo lãnh xây dựng vốn đã hình thành và từng bước được hoàn thiện. Các hình thức bảo lãnh xây dựng ngày càng phong phú và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Quy định về bảo lãnh ngân hàng của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bảo lãnh xây dựng.

Trong lĩnh vực xây dựng, một số loại hình bảo lãnh phổ biến được các ngân hàng thực hiện như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh bảo hành. Chính các loại hình này đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng xây dựng.

Khuôn khổ pháp lý về bảo lãnh xây dựng tại Việt Nam còn một số hạn chế bất cập vì chỉ khuyến khích đối với các dự án xây dựng không thuộc quản lý của Nhà nước. Đối với các dự án xây dựng của Nhà nước thì bảo lãnh xây dựng cũng chỉ khuyến nghị ưu tiên trong số các công cụ bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Các quy định chi tiết chưa phù hợp với thực tế phát sinh trong lĩnh vực xây dựng, chẳng hạn quy định về mức bảo lãnh dự thầu, tỷ lệ bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thời gian bảo hành.

Theo TS.Lê Văn Long - Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng: Bảo lãnh bảo hành công trình xây dựng theo quy định hiện hành cho thấy các nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc bảo hành công trình xây dựng với mức bảo lãnh từ 3 – 5% giá trị hợp đồng trong thời gian bảo hành công trình xây dựng. Đây là mức giá trị tương đối lớn, có tác dụng không nhỏ tới kết quả hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Đặc biệt khi các nhà thầu thực hiện các gói thầu ở giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng công trình trong trường hợp công trình phân chia thành nhiều gói thầu đơn lẻ, quy mô nhỏ.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu xây dựng được coi là hình thức đảm bảo thực hiên hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn và có ý nghĩa tương tự như bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây dựng. Tuy nhiên pháp luật hiện nay về đấu thầu vẫn còn các quy định riêng, vì vậy tại nhiều dự án còn tình trạng các bước khảo sát, thiết kế xây dựng công trình khác nhau đang được chia tách ra thành các gói thầu và giao thầu cho các nhà thầu tư vấn khác nhau thực hiện. Trên thực tế nhà thầu thực hiên thiết kế ở các bước sau thường có sự điều chỉnh, sửa đổi so với các bước thiết kế trước. Hệ lụy dẫn tới quyền tác giả cũng như trách nhiệm nghề nghiệp cho toàn bộ công tác thiết kế xây dựng công trình không thuộc về ai rõ ràng.

TS.Nguyễn Văn Trung (Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng) cho biết: Việc quy định mức bảo lãnh dự thầu và việc thực hiện mức bảo lãnh dự thầu hiện nay thường là 1%, mức này tương đối thấp nên một số nhà thầu sẽ chấp nhân ứng ra số tiền trên để thực hiện tham gia đấu thầu không lành mạnh. Còn đối với bảo lãnh tạm ứng thì tuy được quy định chặt chẽ hơn nhưng thực tế khi đã tạm ứng mà bên nhà thầu vi phạm thì việc xử lý vẫn sẽ gặp những khó khăn.

Hà Đào

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn